Kabul edilen bildirilerin bildiri kitabında basılabilmesi için yazarlardan en az birinin 30 Ağustos 2013 tarihine kadar Kayıt Formunu doldurarak kayıt olması gerekmektedir.


Sunum yapacak olan yazar için kongreye katılım ücretsizdir. Diğer katılımcılar için kongre katılım ücretleri Kayıt Formunda belirtilmiştir.