8. Mekatronik Tasarım ve Modelleme Kongresi (MDM 2013)

20 Eylül 2013, Ankara

M2ViP2013 ve MDM2013 Kongre Programı

Mekatronik Tasarım, Makina Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar teknolojisinin tümleşik bileşiminden oluşan bir tasarım felsefesidir. Mekatronik tasarım ürünleri genellikle çevrelerini algılayabilen, çevre ile ilgili planlama yapabilen, içsel bilişsel yapısı ile çevresel değerlendirmelere göre eylem kararları alarak çevresel sistemlerde değişikliklere neden olabilen akıllı makina, alet ve cihazları, akıllı sistemleri içermektedir. Mekatronik Modelleme ise mekatronik sistemlerin soyut, kavramsal, şekilsel ve matematiksel modellerinin üretilmesi sürecidir. Güncel mühendislik teknolojisi, mekatronik modelleme ve mekatronik tasarım yaklaşımları ile, karmaşık ve çok disiplinli/disiplinlerarası mekatronik sistem yapılarını, fiziksel prototip ürün öncesinde daha basit elemanlara indirgeyerek mekatronik sistemleri anlama, tasarlama ve disiplinler düzeyinde modelleme olanağı sağlamaktadır.

 

Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (RoTAM) tarafından 8. Mekatronik Tasarım ve Modelleme Kongresi (MDM2013), 20 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da Atılım Üniversitesi yerleşkesinde, “The 20th International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice” (M2ViP2013) adlı uluslararası konferans ile paralel olarak düzenlenecektir. MDM2013 mekatronik tasarım ve modelleme ile ilgili her türlü kuramsal ve uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmalarını, endüstriyel uygulama örneklerini, öğretim programları, toplum ve insan üzerindeki etkileri ve benzeri konuları kapsamaktadır. MDM2013 kongresi üniversitelerden, endüstriden ve yurt dışından katılımlara açıktır. Mekatronik alanında yaptıkları araştırmaları, bilgi birikimlerini ve deneyimlerini sunmak, paylaşmak ve yapılan diğer çalışmaları takip etmek isteyen akademisyenlerin ve endüstride çalışan mühendislerin bildiri yazarı-konuşmacı veya izleyici olarak MDM2013 kongresine katılımlarını beklemekteyiz. Kongre dili (2013 yılı için) Türkçe'dir.

İngilizce bildiri göndermek isteyen katılımcılar bildirilerini http://m2vip2013.atilim.edu.tr web sayfası aracılığıyla M2ViP2013 konferansına gönderebilirler.

 

MDM2013 kongresi aşağıdaki konuları (bunlarla sınırlı kalmamakla birlikte) kapsamaktadır:

 

  • Mekatronik Tasarımın Gelişimi, Yapısı ve Özellikleri,
  • Duyucular ve Duyucu Teknolojisi,
  • Eyleyiciler ve Eyleyici Teknolojisi,
  • Makinalarda Yapay Zeka Yetenekleri,
  • Mekatronik Sistem Modellemesi,
  • Mühendislik Sistemlerde Kontrol Mühendisliği,
  • Mekatronik Tasarım Örnekleri,
  • Mekatronik Mühendisliği Eğitimi,
  • Mekatronik Tasarım ve Modelleme kavramı içine girebilecek diğer konular.

 

 

SPONSORLARIMIZ

 

  TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

 

 

  STAR TEKNİK Elektronik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

 

  FESTO

 

 

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Konferans Tarihi 20 Eylül 2013
Özet göndermek için son gün 12 Nisan 2013
Kabul edilen özetlerin duyurulması 26 Nisan 2013
Kabul edilen özetlerin tam bildirilerini göndermek için son gün 1 Temmuz 2013
Kabul edilen bildirilerin duyurulması 20 Ağustos 2013
Yazarlar için kayıt son gün 30 Ağustos 2013
Bildirilerin son halinin gönderilmesi 30 Ağustos 2013

 

MDM2013 kongresine katılımınızı ve değerli katkılarınızı bekliyoruz. Mekatronik alanında çalışan tüm katılımcıları Eylül 2013’de Atılım Üniversitesi’nde aramızda görmeyi diliyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

MDM2013 Organizasyon Komitesi